Privacyverklaring

 

Privacy verklaring

Als je vragen hebt, aanmeldt voor een workshop, een privé les aanvraagt, aanmeldt voor een groepsles, vragen stelt via Facebook of Instagram, je uit interesse abonneert op de nieuwsbrief via de website, dan heeft Inner Movements bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Inner Movements gevestigd te J.A.Kalfflaan 40, Hilversum. Je kunt mailen naar info@innermovements.nl voor vragen of opmerkingen.

Persoonsgegevens die Inner Movements verwerkert
Inner Movements verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor het beantwoorden van vragen
Ik help je graag door vragen te beantwoorden via bellen, e-mailen, of chatten via Facebook of Instagram. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op Zo kan ik je ook bij een volgend contact goed helpen.
Ik sla de volgende gegevens van je op:

  • Voor- en achternaam
  • Email adres
  • Telefoonnummer
  • Jouw bericht.

Voor inschrijving en facturatie van lessen en workshops
Voor inschrijving en facturatie worden de volgende gegevens bewaard:

  • NAW
  • Geboortedatum
  • Email adres
  • Telefoonnummer

Voor het versturen van nieuwsbrieven of andere gratis producten via mijn website
Als je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief, of een aanvraag hebt gedaan voor een van mijn gratis producten sla ik de volgende gegevens van je op:

  • Voor- en achternaam
  • Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Inner Movements heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@innermovements.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Hoelang worden gegevens bewaard
Inschrijvingen en contactgegevens worden na opzeggen van de lessen na 1 jaar verwijderd.
Afgehandelde emailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd.
De inschrijving voor de nieuwsbrief kan elk moment zelfstandig uit het nieuwsbrief systeem verwijderd worden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Inner Movements verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging  en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inner Movements blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Inner Movements gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Inner Movements gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inner Movements en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@innermovements.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Inner Movements wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Inner Movements neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@innermovements.nl

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met mij opnemen via: info@innermovements.nl

 

Inner movements icoon groot

 

 

 

Contact:

info@innermovements.nl
0620860185
Constructieweg 11
1271EN Huizen

Algemene voorwaarden Inner Movements